Tr      En      العربية

/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM

Sosyal Uyum

Sosyal Uyum

Türk Kızılay Toplum Merkezleri Sosyal Uyum Programı iç savaş, çatışma, terör vb. zorunlu nedenlerle Türkiye’ye göç etmek durumunda kalmış başta Suriyeliler olmak üzere farklı milletlerden olan göçmenler ile yerel halka yönelik çalışmaları planlayarak toplulukların bir arada yaşama kültürlerinin gelişmesini ve güçlendirilmesini destekleyici faaliyetleri, hizmete esas olan toplulukların ve gönüllülerin de dahil edildiği projeler ve programlar geliştirerek yürütmeyi ve kamu, yerel sivil toplum kuruluşları işbirliği ile de kurumların güçlendirilmesini ve böylece daha geniş kitlelere ulaşılarak toplulukların daha dayanaklı hale gelmesini hedeflemektedir. 
Bu faaliyetlerin hayata geçirilmesine yönelik olarak “Sosyal Uyum Programı” dört alt programdan oluşmaktadır.

Bunlar;

1- Bir arada Yaşama Kültürünün Geliştirilmesi

2- Gönüllülük,

3- Kamu ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

4- Topluluk Katılımı & Hesap Verebilirlik(CEA)’dir.


Temel Prensiplerimiz;
Sosyal uyum faaliyetleri sağlanırken Uluslararası Kızılay Kızılhaç hareketi temel ilkeleri ve Türk Kızılay değerleri doğrultusunda hareket edilir.  
1- Yararlanıcıların Değerlerine Saygı: Yararlanıcılara(yerel/göçmen) yönelik çalışmalarda, kültürel farklılıklar, değerler ve inançlarına saygılı olunması, 
2- Topluluk Katılımı: Yapılan tüm çalışmalara yerel halk ve göçmen halkın dâhil edilmesi(planlama, uygulama, geliştirme ve geri bildirim),
3- Hesap Verebilirlik: Yapılan çalışmaların şeffaf bir şekilde yürütülmesi, yararlanıcıların düzenli olarak süreçler hakkında bilgilendirilmesi ve yararlanıcıların program hakkında istek, dilek, şikâyet ve bilgi alabilecekleri mekanizmanın oluşturulması,
4- Temel İlkelerin Esas Alınması: Tüm faaliyetlerde Türk Kızılay’ın temel ilkelerinin esas alınması,
5- Politika Oluşturulmasına Destek: Uyum konusundaki Devlet politikalarının oluşturulmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine destek verilmesi,
6- Sivil Toplumun Desteklenmesi: Yerel yasal yollar ile Devletin politikalarına katkı sunmak üzere faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve kapasite geliştirmelerine katkı sunulması,
7- Gönüllülük: Tüm faaliyetlerde, gönüllü katkılarının en efektif şekilde icra edilmesi için Türk Kızılay Gönüllü İlişkileri Direktörlüğünün belirlemiş olduğu Gönüllülük Politikasının izlenmesi ve hayata geçirilmesidir.

Kurumumuz, Dünya Bankası tarafından fonlanan ‘’Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi’’ faaliyetlerini Göç İdaresi Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütmektedir. Covid-19 salgını ve akabinde gelen kısıtlamalar nedeniyle 01.01.2020 tarihinde başlayan proje faaliyetleri 2020 yılı içerisinde tamamlanamamış; bu sebeple faaliyetlerin 31.12.2021 tarihine kadar uygulanmasına karar verilmiştir. Proje kapsamında oluşturulan Proje Uygulama Kılavuzu(PIM), İşgücü Yönetim Prosedürü(LMP), Paydaş Katılım Planı(SEP), Paydaş Katılım Planı Arapça özeti ve Proje İlerleme Raporları kamuoyunu bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. Belgeler ile ilgili soru, görüş, geri bildirim veya öneriler mehmet.akdas@kizilay.org.tr adresine iletilebilir.

 

 

Fotoğraf Galerisi

Sosyal Uyum Faaliyeterinden

346091

kişi faydalandı

Ocak 2020 itibariyle