Tr      En      العربية

/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM

İşbirliklerimiz

İŞBİRLİKLERİMİZ

Bilindiği gibi Türk Kızılayı, birçok Ulusal Dernek gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin insani yardım çalışmalarını ve politikalarını desteklemektedir. Türk Kızılayı’nın bu rolünü Toplum Merkezleri de üstlenmektedir. Türk Kızılayı Toplum Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı,  GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İş-Kur gibi kamu kurumlarıyla merkezi ve yerel düzeyde sağladığı işbirlikleriyle kamu modeline sahiptir. 

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi Federasyonu, Toplum Merkezleri Programı'nın bizzat dahil olduğu uluslarararası kuruluştur. 15 Toplum Merkezi'nin 11 tanesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilirken Bursa Toplum Merkezi Norveç Kızılhaçı; Adana, İstanbul (Sultanbeyli) ve İzmir Toplum Merkezleri ise Alman Kızılhaçı tarafından finanse edilmektedir.

Aile Bağlarının Yeniden Tesisi (ABYT), vaka yönetimi, hukuki alanda yapılan yönlendirmeler ve seminerlerin verilmesi Avrupa İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir.